Czuły i odpowiedni czujnik

Kontrolowanie pracy maszyny, która sterowana jest automatycznie najlepiej idzie odpowiednim czujnikom indukcyjnym. Takie czujniki działają bardzo sprawnie i bezawaryjnie i w sposób bardzo prosty spełniają swoje zadania.

ZADANIA CZUJNIKÓW INDUKCYJNYCH

Głównym zadaniem każdego czujnika indukcyjnego jest wykrywanie elementów metalowych zamontowanych w danej maszynie. Bez rozkręcania maszyny łatwo jest sprawdzić czy i kiedy dany element przesuną się lub został przekręcony. Czujnik indukcyjny potrafi doskonale wykryć każde przemieszczenie elementu metalowego. Dzięki temu praca takiej maszyny jest pod kontrolą.

JAK ZBUDOWANY JEST CZUJNIK INDUKCYJNY?

Czujniki indukcyjne można podzielić na następujące bloki:
1. Głowica z cewką indukcyjną
2. Generator napięcia sinusoidalnego
3. Układ detekcji
4. Wzmacniacz wyjściowy.

Dodatkowo czujniki przemysłowe posiadają specjalne zabezpieczenia, które przeciwdziałają zakłóceniom, różnego pochodzenia.

JAK DZIAŁA CZUJNIK INDUKCYJNY?

Głowica czujnika posiada cewkę i rdzeń ferrytowy. Wytwarzają one wokół czujnika pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
Pole to z kolei indukuje prądy wirowe w elemencie metalowym, który zbliża się do czujnika. Powoduje to możliwość kontrolowania amplitudy, która wraz ze zbliżającym się, do czujnika, elementem metalowym maleje. W poprawnych przypadkach parametry są dobre i odpowiadają wszelkim normom.

JAK MONTOWAĆ CZUJNIKI INDUKCYJNE?

Zawsze montując czujniki indukcyjne należy zwrócić odpowiednią uwagę na zachowanie dobrej i zalecanej odległości pomiędzy różnymi czujnikami oraz pomiędzy elementami metalowymi a czujnikami indukcyjnymi.
Czujniki indukcyjne radzą sobie doskonale z powierzonymi zadaniami a niektóre z nich posiadają specjalne zabezpieczenia przeciwawaryjne. Działają precyzyjnie i są bardzo proste w zamontowaniu ich.

Zapraszamy po więcej informacji: http://induprogress.pl/produkty/komunikacja-i-pomiary/czujniki-indukcyjne/