Rodzaje i zastosowanie nawozów roślinnych.

Nawozy, odzywki, preparaty wspomagające wzrost i rozwój roślinności, to produkty używane przez rolników i osoby uprawiające roślinność. Wykorzystywane są one zarówno przez amatorów, dbających o własny ogródek, jak również specjalistów i rolników posiadających plantacje i komercyjne pola i uprawy. Wśród preparatów stosowanych przez rolników należy wymienić różnego rodzaju nawozy posiadające odpowiednio dobrany skład, zapewniające uzupełnienie składników mineralnych roślin, jak również odporność na działanie różnego rodzaju szkodników i niepożądanych skutków działania czynników zewnętrznych. Do najpopularniejszych nawozów należy zaliczyć; nawozy fosforowe, azotowe, ogólnomineralne, siarkowe, potasowe, jednoskładnikowe, wieloskładnikowe, organiczne, wolno-działające, w granulkach, w płynie i inne. Każdy z preparatów posiada właściwy dla siebie sposób użycia i przyswajania przez rośliny. Dzięki działaniu preparatów możliwe jest wspomaganie wzrostu, dostarczanie elementów mineralnych roślinom, ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami, poprawa jakość produkty oraz zwiększenie wydajności wzrostu. Popularnym środkiem wykorzystywanym przez rolników są nawozy do fertygacji, które znacznie wpływają na zwiększenie plonu oraz poprawę jego jakości. Nawozy te przeznaczone są do stosowania wśród upraw osłonowych i polowych, a także charakteryzują się wysoka rozpuszczalnością, niską zawartością mocznika, wysoka skutecznością stosowania. Pokaż wykres nawozy – może przedstawiać poziom zużycia nawozów w naszym kraju, skuteczność stosowania nawozów, wykorzystanie różnego rodzaju nawozów, czy pożądane właściwości nawozów.Wykresy dotyczące stosowania nawozów do ferygacji pokazują opłacalność ich stosowania czy zależność czynników mających wpływ na stosowanie tego rodzaju nawozów. Dzięki tego rodzaju graficznemu przedstawieniu wyników prowadzonych działań, możliwe jest efektywniejsze i skuteczniejsze prowadzenie uprawy i planowania gospodarki rolnej, jak również dbania i pielęgnowania roślinności.